dokmeh-logo

دفتر معماری زندیگان

  • کارفرما : مهندس نیک بخت - دفتر معماری زندیگان
  • سال ساخت : 1400
  • فن آوری ها : HTML, CSS, JS, PHP - Wordpress
مشاهده وب سایت

متن ندارد

در این وب سایت سعی شده برای کاربران چندین حالت مختلف جهت کاوش در پروژه های ساخته شده توسط دفتر معماری زندیگان در نظر گرفته شود.
در وحله اول و در مواجه نخست, با گرید هایی مواجه میشویم که مانند یک تایم لاین پروژه های شرکت را لیست کرده اند.