Super Mario Mario Mushroom
Dokmeh Agency
En
Dokmeh agency logo

وب سایت دفتر معماری دیگر علیرضا تغابنی

اطلاعات

از میان شکافها پیدایش شد.این وب سایت یکی از هوشمندانه ترین و مینیمال ترین وب سایت های ایران در حوزه وب سایت های خلاقانه برای دفتار معماری ایران است.این وب سایت برنده جایزه CSSDA در ۲۰۱۸ شد

<با ما تماس بگیرید 🤙🏽>
وب سایت دفتر معماری دیگر علیرضا تغابنی وب سایت دفتر معماری دیگر علیرضا تغابنی وب سایت دفتر معماری دیگر علیرضا تغابنی

کارفرما : علیرضا تغابنی

تکنولوژی : HTML, CSS, JS, PHP by Wordpress CMS

خدمات ارائه شده : Ui/Ux, Front-End, Back-End

سال ساخت : 2017

طراحی : فرزاد کفائی

<مشاهده وب سایت 🔗 >
کانسپت وب سایت دفتر معماری دیگر - علیرضا تغابنی
صفحه اصلی وب سایت دیگر – علیرضا تغابنی

کانسپت وب سایت دفتر معماری دیگر – علیرضا تغابنی

از میان شکافها پیداش شد.


در مواجهه اولیه با پروژه های دفتر معماری دیگر که توسط علیرضا تغابنی در دفتر دیگر برای ما شرح داده شد، این سر نخ عالی وجود داشت.
علیرضا تغابنی برای ما توضیح داد که چگونه از المان شکاف در ایجاد یک فرم خاص به عنوان یک سازه در بیرون و داخل در معماری خود استفاده میکند.
در جایجای پروژه های علیرضا تغابنی به وجود این شکافها پی بردیم.

از این سر نخ استفاده شد و تصمیم گرفتیم تمامی محتوای وب سایت را در میان تعدادی شکاف پیاده سازی کنیم.

این وب سایت برنده مسابقه CSSDA در ۲۰۱۷ شد.