Dokmeh Agency
Languages:
En
روژین دارو

روژین دارو

اطلاعات

شرکت روژین دارو توسط جمعی از زبدگان دارویی ایران جهت جذب، توسعه و ارائه توانمندی های جدید پایه گذاری گردیده است. این شرکت فعالیت خود را در سال 2009 میلادی با اخذ نمایندگی از یکی از شناخته شده ترین شرکتهای دارویی جهان به نام کمپانی جنزایم آغاز نمود و به سرعت توانست فعالیت خود را با جلب نظر مثبت و همکاری کمپانی های صاحب نام چندملیتی دارویی دنیا گسترش بخشد.

<با ما تماس بگیرید 🤙🏽>
روژین دارو روژین دارو روژین دارو

کارفرما: دکتر فراز فرجام

تکنولوژی : HTML, CSS, JS, PHP by Wordpress CMS

خدمات ارائه شده : Ui/Ux, Front-End, Back-End

سال ساخت: 1398

<مشاهده وب سایت 🔗 >