dokmeh-logo

معماران رویداد

  • کارفرما : رها آرمند / مصطفی امید بخش
  • فن آوری ها : HTML, CSS, JS, PHP by Wordpress CMS
  • خدمات : طراحی برند / لوگو / برند بوک / وب سایت
  • سال ساخت : 2015
مشاهده وب سایت

less is more

لحظه ای بود که توانستم نظربازشوم،نظاره گر باشم… لذت ساده است
نگاهی دزدیده( در جلسه ی معارفه ی کارفرما) به جلد کتابی قدیمی که تصویرگر اثری از میس وندروهه بود.

آوانگارد هرگز چیزی جز شکل مترقی و رهایی یافته ی گذشته نیست.
ایده در حال شکل گیری است:…
– اینتر اکتیو کردن خطوط قوی و مستحکم میس …

– داینامیک کردن پلان و امکان ایجادجهشی ژنتیکی در آن برای ساخت لوگو
خوانشی نو و استوار،از استعارات کهنه

less is more