پروژه طراحی سایت دفتر دیگر

پروژه طراحی سایت دفتر دیگر “علیرضا تغابنی” بیشتر یک چالش درونی برای اعضای تیم آژانس دیجیتال مارکتینگ دکمه بود.

علیرضا تغابنی که یکی از بنام ترین معماران و هنرمندان معاصر است کاری را از تیم ما می خواست که در عین سادگی و کمینه (minimal) بودن، عملکردی و تعاملی نیز باشد.

جزئیات پروژه طراحی سایت دفتر دیگر

برای شروع این پروژه طراحی سایت، در ابتدا طرح های بسیاری مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت منجر به استفاده از شکاف ها (چند خط) به عنوان ایده کلی طراحی وب سایت شد.

سایر وب سایت های طراحی شده توسط تیم دکمه را می توانید در صفحه مربوط به پروژه ها مشاهده کنید.

ایده کلی این بود که تمامی وب سایت از همین شکاف ها برای نمایش اطلاعات استفاده کند.

در ابتدای ورود به وب سایت با چند شکاف مواجه می شوید که منوهای وب سایت در بین آن ها هستند.

پروژه طراحی سایت دفتر دیگر علیرضا تغابنی در آژانس دیجیتال مارکتینگ دکمه
طراحی سایت دفتری دیگر در بهترین شرکت طراحی سایت تهران دکمه
پروژه طراحی سایت در آژانس دیجیتال مارکتینگ دکمه
طراحی سایت دفتر دیگر در تیم برنامه نویسی آژانس دیجیتال مارکتینگ دکمه
طراحی سایت اختصاصی در بهترین شرکت طراحی سایت تهران

ایده اصلی در پروژه طراحی سایت علیرضا تغابنی

طرح قوی و جسورانه ورودی در عین سادگی دارای عمکرد اصلی وب سایت (منو وب سایت) می باشد.

در ادامه این خطوط با باز و بسته شدن و تغییر در تعداد در تمام مراحل بازدید از وب سایت وجود دارند و با باز و بسته شدن خود باعث شکل گیری مطالب می شوند.

پروژه طراحی سایت علیرضا تغابنی ( دفتر دیگر ) تا کنون در 2 مسابقه طراحی وب بین المللی تقدیر شده است.

در شبکه های اجتماعی و همچنین شبکه هایی همچون آپارات و نماشا و غیره با آژانس دیجیتال مارکتینگ و شرکت طراحی سایت دکمه همراه باشید تا سایر طراحی سایت های انجام شده توسط دکمه را ببینید و ایده بگیرید.

  • [ Client : Next Office]
  • [ Technology : PHP - Javascript - CSS 3.0 - jQuery]
  • [ Awards : Css Design Awards]
  • [ Awards : Css Winner]