Dokmeh Agency
Languages:
En

طراحی سایت خشت و خورشید

اطلاعات

پرنده ی مورد علاقه ی کارفرما کلاغ بود...

<با ما تماس بگیرید 🤙🏽>
طراحی سایت خشت و خورشید طراحی سایت خشت و خورشید طراحی سایت خشت و خورشید
طراحی سایت خشت و خورشید

کارفرما : مهرداد اسماعیلیان

تکنولوژی : PHP - JavaScript - CSS 3.0 - jQuery

سال ساخت : 1399

<مشاهده وب سایت 🔗 >

پرنده ی مورد علاقه ی کارفرما کلاغ بود…
همبستگی سلایق، ارزش گذاری ها و خاطرات در مورد این پرنده زیبا ما را برآشفت…
سوژه ای که همزمان به شکل متناقضی میتوانست تصویرگر مهارت ما دربه تصویر کشیدن پرواز این پرنده باشد و بهانه ای برای به چالش کشیدن تصویروپنداشت های تاریخی، فرهنگی و روانی نامطلوب از کلاغ…
نمودش شاید کنشی باشد ناچیزو ظریف درباره ی پرنده ای که

” از آنچه ما میشنویم هیچ نمیداند،پرنده ای که آنچه را ما نمیفهمیم میشنود.”

حاصل این کنشگری صفحه ی lets talk بود و ایجاد کاربردی ثانویه برای برای صفحه ی contact us

چالش اصلی ما کد نویسی دقیق پرواز کلاغها در landing pageبود